• ROMA, GENNAIO 1999
  MAISON ALTA MODA "GATTINONI".

 • ROMA, GENNAIO 1999
  MAISON ALTA MODA "GATTINONI".

 • ROMA, GENNAIO 1999
  MAISON ALTA MODA "GATTINONI".

 • ROMA, GENNAIO 1999
  MAISON ALTA MODA "GATTINONI".

 • ROMA, GENNAIO 1999
  MAISON ALTA MODA "GATTINONI".

 • ROMA, GENNAIO 1999
  MAISON ALTA MODA "GATTINONI".